Mělnický Pegas 2018

Pondělí v 23:07 | --- |  Soutěže a příležitosti

Celostátní literární soutěž Mělnický Pegas


Pro rok 2018 je vyhlášen již 24. ročník této soutěže.
Přihlášky se mohou posílat od 1. ledna do konce května - v každém roce a ročníku.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích, proto je nutné v přihlášce uvést název příslušné kategorie, do níž účastník soutěže patří:
A - do 15 let,
B - do 30 let,
C - nad 30 let,
D - pro autory, kteří již vydali svou básnickou sbírku.
Do soutěže se přijímají od tří do pěti básní, napsaných ve třech vyhotoveních (tj. originál + dvě kopie), a to strojem, počítačem nebo čitelným rukopisem.
 

Literáti na trati V

Pondělí v 23:06 | Fanda :-) Tylšar |  Soutěže a příležitosti

Literáti na trati V aneb Próza (Poezie) mezi staničníky

motto: "Železnice je nekonečný příběh…"

Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již pátý ročník železniční knižní antologie Literáti na trati, která je příležitostí pro všechny autory, kterým je námětem, múzou či inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování. A protože autorů přibývá, budou letos knihy dvě: "Próza mezi staničníky" a "Poezie mezi staničníky".

Podobně jako vloni bude vaším úkolem dodání daného počtu stran textu, který se dotýká železnice a odkoupení alespoň dvou výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, povídky, kresby či fotografie. Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy - jsme "Literáti na trati". Ať už profesí či láskou k železnici.

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si píšete jen tak pro radost. Podělte se o svoje dílo s ostatními. Staňte se součástí dnes již sedmdesátičlenné party a vytvořme společně další díl antologie známých i neznámých autorů, které spojuje souprava dobře rozjetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy odvahu a pojďme do toho! "Stojí to za to!"

Další informace získáte na webu http://fisaic-l.blog.cz/, e-mailové adrese: frantisek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 776 58 2331.

Fanda :-) Tylšar
vedoucí skupiny a tvůrce knihy

PODMÍNKY A RÁMCOVÝ PLÁN PRO PŘÍPRAVY KNIHY


31. března 2018 - Nejzazší termín pro odeslání příspěvku, který musí splňovat následující náležitosti:
 • Text posílejte pouze v elektronické podobě (sepsané na počítači) v běžném textovém editoru (ne pdf!)
 • Délka textu - próza - max. 11 000 znaků vč. mezer!
 • Délka textu - poezie - max. 5 stran po 33 řádcích vč. nadpisů a mezer.
 • Publikovat můžete v knize prózy nebo v knize poezie, popř. v obou.
 • K textu je potřeba dodat jednu stránku povídání o autorovi + fotografii.Délka textu o autorovi - 1600 - 1700 znaků vč. mezer!
 • Kratší texty nejsou překážkou, delší jen po dohodě s editorem knihy. Pokud si nejste jisti jazykovou správností, nechte si text ještě před odesláním zkontrolovat, např. češtinářem. Texty s velkým množstvím chyb nebo velmi nízké literární úrovně mohou být vyloučeny. Vyhrazujeme si právo využít jen část zaslaných materiálů.
 • Zasláním textů autor souhlasí s jejich uveřejněním bez nároku na autorský honorář.
 • Jednotlivé kroky budou s přihlášenými autory konzultovány prostřednictvím e-mailu či telefonu.

31. května 2018 - Bude hotova konečná verze knihy
 • Texty, které pošlete, zapracuji do knihy a pošlu zpět k autorské kontrole.
 • Na návrh autora provedu změny, znovu vše zkonzultujeme a bude-li vše v pořádku, vložíme do tiskové verze.
 • To vše musíme zvládnout do konce května.
01. srpna 2018 - budou hotovy korektury, cílová sazba a návrh obálky - kniha bude předána k tisku
 • K tomuto datu je potřeba mít také zaplaceny své výtisky, abych mohl určit počet knih pro tisk.
 • Předběžná cena za knihu prózy v pevné šité vazbě s lacetkou je 300,- Kč/ks, za knihu poezie v pevné šité vazbě s lacetkou je 250,- Kč/ks.
 • Kniha bude předána nakladateli k tisku.
Říjen 2018 - Distribuce knih, slavnostní křest a autogramiáda

V podstatě to bude stejné jako v minulých letech. Pokud jste noví autoři, nemusíte se ničeho bát. Pravidelně vás budu o všech krocích informovat, průběžně budu zasílat další informace tak, abychom veškerou práci společně včas dotáhli do konce.

Takže nyní vás čeká první krok. Přihlásit se k projektu (napsat mail, zavolat) a poslat svůj příspěvek.

Fanda :-) Tylšar
e-mail: frantisek.tylsar@seznam.cz, tel. +420 776 58 2331.

Obec spisovatelů České republiky

12. ledna 2018 v 20:47 | --- |  O Obci spisovatelů ČR

Obec spisovatelů České republiky

Profesní dobrovolná organizace českých, moravských a slezských literátů, tedy spisovatelů, scénáristů, dramatiků, textařů, literárních vědců, publicistů, kritiků a překladatelů, vznikla pod názvem Obec spisovatelů České republiky 3. prosince roku 1989. Její založení bylo přirozenou konkrétní reakcí na zásadní zvrat v politické situaci po 17. listopadu 1989, jenž vracel českou literaturu a celou českou kulturu do klimatu demokracie a tvůrčí svobody a osvobodil ji z pout totality.

Vznik Obce spisovatelů České republiky byl také inspirován tendencí se jednoznačně vymezit vůči totalitnímu Svazu československých spisovatelů (byl založen počátkem roku 1949) a Svazu českých spisovatelů (založen 1972), které byly převážně vykonavateli rudého kulturního teroru, komunistické cenzurní praxe a ideologické kurately.

Obec spisovatelů České republiky se však cítí oprávněna morálně uchopit všechny demokratické a pokrokové tradice předchozích spisovatelských hnutí, nechť to byly již předválečné organizace Obec československých spisovatelů a Syndikát českých spisovatelů, ale i myšlenky progresivního křídla Svazu československých spisovatelů, prezentované na IV. sjezdu (27.- 29. června 1967), jež byly předobrazem "Pražského jara 1968", nebo na V. sjezdu v červnu 1969, které spustily vlnu perzekucí českých literátů. Toto křídlo bylo zcela decimováno. Spisovatelé byli v 50. letech tvrdě vyslýcháni, mučeni, někteří spáchali sebevraždy, Záviš Kalandra byl popraven, v 60. a 70 letech se stali někteří literáti služebníky totality, jiní byli perzekuováni či zcela odstraněni z kulturního života.

Obec spisovatelů ČR programově prosazuje a chrání svobodu slova a tvorby, chrání tvůrčí a profesní zájmy a práva svých členů, podporuje všechny formy svobodného literárního života a je zcela apolitická.
V roce 2011 prošla Obec spisovatelů ČR existenční krizí, která měla ekonomické důvody vyplývající z neblahých manažerských selhání. Nyní je však zcela konsolidována a pokračuje ve svém poslání. Registruje více než 1100 českých literárních tvůrců, jejichž databáze se v současné době aktualizuje, neboť neúprosný čas přináší mnoho změn.
Obec spisovatelů České republiky se nijak nevymezuje vůči Českému centru Mezinárodního PEN klubu a respektuje jeho poslání a tradici, vzniknuvší v roce 1925.

Kam dál

Reklama