Zastavení

31. ledna 2018 v 13:06 | Hana Mudrová |  Ukázky z tvorby

Zastavení


Jsou to narozeniny a přitom spíš připomenutí života. Charlotta Brontëová svou hrdinkou poznamenala i mne osobně.

Už je tomu dvě stovky let. Neuvěřitelné! Jednadvacátý duben je dnem narození autorky, se kterou jsem dost provázaná. S ní nebo s její hrdinkou? Á jé, natáhnou vzduch pánové, to bude maso! V určitém úhlu pojetí by mohlo být. Děste se, přátelé, mluvím opravdu o Janě Eyrové, románu i postavě z pera Charlotte Brontëové.

Kdo však má pro strach uděláno a nebledne hrůzou ani před vlnou současných dívek a žen, co holdují románové době a dokážou se pohádat o uměleckou velikost Jane Austenové či některé ze sester Brontëových, možná se nudit nebude.

Nejdřív upřesním, že Charlottě byl pouhý rok, když Jane Austenová, další moje oblíbená autorka, zemřela. Mám takový trojlístek tří hrdinek, k Janě Eyrové a Lízince Bennetové patří ještě Denisa z románu U štěstí dam - ten napsal o dost později muž jménem Émil Zola.

Ty dvě píšící ženy se tedy nemohly potkat, ale jistě se otevřenost a přístup J.A. promítly do tvorby sester Brontëových. Pýcha a předsudek bývá považovaný za moderní, realistický román a Jana Eyrová není této charakteristice o moc vzdálenější. To abych uklidnila všechny, kterým se při pomyšlení na romantické současné vyznavačky otevírá kudla v kapse.

Je velmi pravděpodobné, že jsem nejdřív četla samostatně první část románu Charlotty, nazvanou Sirotek lowoodský. Autorka tu vykreslila dost neutěšené prostředí internátní školy, jaké pravděpodobně sama se sestrami (střídavě) také poznala. Včetně názorů na vhodnou přísnost výchovy dětí bez matky. Potom se stala ta úžasná věc, že Československá televize natočila minisérii s Martou Vančurovou v titulní roli. Hltala jsem ten seriál, jednu z mála věcí, na které jsem směla na začátku puberty koukat. Úspěch seriálu znamenal vydání románu a já ho dostala k nějakým Vánocům nebo narozeninám, už nevím. Vyšel tehdy na Slovensku a to byla šance, jak se ke vzácné a žádané knize dostat - přece jenom ve slovenštině nebyly žádané knihy tak rychle vyprodané. Málokdo by dnes asi věřil, že mnoho let, například v roce 1985 bylo v knihkupectví potřeba mít "známost", aby byl výtisk žádané knihy schovaný.

Mně slovenština nevadila. Naopak, svou Janu Eyrovou, přemýšlející ve sladké slovenštině, pročítávám dodnes. Zmínila jsem obdiv ke třem postavám - a jsou to moje nestárnoucí přítelkyně a do značné míry i vzory. Vracím se k nim - no ano, již celé desítky let. Nejsem tedy tak hrr, abych mohla citovat celé odstavce. Já něco čtu a před očima běží film. Nepotřebuji pitvat věty a hledat jiné významy nebo skryté narážky nebo dokonce posuzovat obrazy. Vracím se do jejich světů a věřím spolu s hrdinkami, že dobrá vůle a poctivý přístup k životu spoustu malérů pomůže zvládnout a překonat. Potvrzuje se mi to v reálu a tím jsou pro mne ty knihy ještě zajímavější.

Viděla jsem již hodně zpracování. Jak Jany Eyrové, tak románů Jane Austenové, ale zmíněnou televizní inscenaci s Janem Kačerem jakožto Rochesterem dál řadím velmi vysoko. Přiznávám ale, že zpracování s O.Welsem v hlavní roli mi uniklo.

Samotný příběh spisovatelky už byl také zpracovaný, protože její osobní zápasy také stály za to. Už jen ta nelítostná smrt, která kosila její drahé! Tuberkulóza. Bohužel se nevědělo, jak je nemoc vysoce nakažlivá a tak je dost dobře možné, že postupné onemocnění jednoho sourozence vždy založilo na neodvratný konec dalšího, dosud zdravého. Sotva stačili napsat a vydat svá dobrá až výjimečná díla, zemřeli. Sestry i jediný bratr. Charlotta se alespoň stačila vdát a užít si rok "zajištěného" manželského života. Což bylo metou každé tehdejší ženy, třebaže zrovna všichni spisovatelští sourozenci se snažili být samostatnými a nezávislými. Tyto sestry nehonily svobodné muže, nýbrž se hodlaly jednou snad provdat podle hlasu srdce. Nebránily se možné lásce, jen byly střízlivé a posuzovaly své reálné možnosti ve světě, svázaném spoustou pravidel. Neměly velké věno a půvab neznamenal zas tolik, aby jim zajistil pohádkovou manželskou kariéru - což by bylo pohádkové právě zde. Byly totiž dcerami pastora a měly možnost stát nanejvýš vychovatelkami v bohatých rodinách, což obnášelo právě takové postavení, jaké popsala Charlotta, když zaznamenala krutou konverzaci dam v přítomnosti Jany Eyrové.

Pro mne osobně z knihy vyplývá především opravdovost. Jistě, byla asi poplatná způsobu, jakým se tehdy psalo, jenže tu je zaznamenána chování mnoha živých osob, realistické prostředí, ba i ta stopa romantismu. Jana totiž snila. Když si kreslila, vytvářela její představivost zřetelně romantické obrazy. Však nad nimi Rochester trochu kroutil hlavou - ovšem Janě bylo tehdy sedmnáct, a co si budeme namlouvat, patřilo snění k jejímu dospívání stejně, jako k jakémukoliv jinému. Já ocenila i její zdrženlivost. Byla hodně krutě poučená životem a nemohla si dovolit společenské znemožnění. Prošla tvrdou školou Lowoodu a naučila se skrývat své city, krotilt jejich vzedmutí a vypadala tím pádem chladně. A víte co? Jak tady píšu a popisuju, uvědomila jsem si, že vám mohu nabídnout zpracování tématiky ještě z VOŠky, tedy z pohledu krizové intervence. Nač tedy chodit kolem horké kaše?


Charlotte Brontëová: Jana Eyrová

Sotva dospělá Jana se stala vychovatelkou nemanželské dcery (snad) pana Rochestera na sídle Thornfield v Anglii 1.poloviny 19. století. Zažila tu několik společenských událostí a dotkla se záhad v domě. Postupně se spřátelila s panem Rochesterem. Když ji požádal o ruku, souhlasila. Protože k němu vzhlížela a plaše ho milovala. Na začátku obřadu v kostele však právník z Londýna oznámil, že pan Rochester již ženatý je a jeho manželka dosud žije, ukrytá na Thornfieldu. Rochester poté všem ukázal svou šílenou a nebezpečně zuřící manželku. Jana se zavřela v pokoji. Vyšla večer, rozhodnutá Thornfield opustit. Pan Rochester vysvětlil, proč ji oklamal, chtěl, aby s ním žila.Jana trvala na odchodu. V noci se potajmu vykradla. Zastavila si kočár a odjela, jak nejdál mohla. Potom šla dál pěšky. Vyhladovělá a vysílená se smířila se smrtí.

Typ krize: Traumatická - v plném kontextu doby, při pochopení reálií tehdejšího života

Obsahuje moment neočekávaného, náhlého, včetně rozchodu s partnerem, ztrátou budoucnosti, smyslu života. Taková událost znamenala životní až existenční katastrofu i pro dívku, která by se mohla zotavit v rodinném prostředí, dokonce i pro dívku zámožnou.

Situační - může být za ni pokládána při zběžném čtení bez znalosti dalších detailů, kvůli rozchodu s partnerem, zmaření plánů. V románu bylo uvedeno několik detailů, které zamilovaná Jana přehlížela. Byla často přímá a dávala najevo, že to či ono je zvláštní a pro ni ne zcela pochopitelné, ale uspokojovalo ji každé Rochesterovo vysvětlení. Přesto byla dost inteligentní, aby na ně úplně nezapomněla.

Popisovaná krize má dvě části, které se spojily v účinku: zjištění, že svatba nemůže být uskutečněna a poté naléhání pana Rochestera, aby Jana spolu s ním odjela a pošlapala vlastní vnitřní zákony.

Spouštěče vnější:

  1. zákony společnosti, která Janě vymezila její místo, včetně tvrdých požadavků na její čest a pověst
  2. pan Rochester Janě předstíral, že se smí oženit
  3. právník z Londýna, který svatbu překazil, aniž by ho zajímal další Janin osud
  4. pan Rochester Janu přemlouval k soužití bez ohledu na společnost, která mu ublížila.

Spouštěče vnitřní:

  1. osobnost Jany, která se snaží být k sobě přísná a racionální
  2. dlouhodobá zamilovanost Jany a snaha dostát svému postavení se ctí
  3. drobné události, jejichž význam Jana přehlížela kvůli loajalitě k zaměstnavateli
  4. nepřiznané pochyby o podivných hrách (zkouškách) pana Rochestera,
  5. nutnost obstát ve společnosti, kde je odkázaná sama na sebe, nikým nechráněná mladá žena

Reakce na krizi na úrovni myšlení byla zcela v souladu s konvencemi. Jana věděla, že odhalením milostný vztah s Rochesterem končí. Vzhledem k tomu, jak se snažila vidět sebe samu jako nepříliš hezkou a zajímavou, vyčetla si o samotě naivitu a víru ve štěstí, které je v jejím případě nepřípadné. Vyčetla si, jak lhostejně přihlížela podivnostem Thornfieldu a nechala se vést dál až k falešné svatbě. Nemohla zůstat s člověkem, který jí lhal.

Po vysvětlení Rochestera a naléhání k odjezdu bez sňatku se vzepřela. Neměla nic, než sebe a svá pravidla, svou dobrou pověst. Nedokázala si představit porušení těch pravidel, i když rozuměla Rochesterovu neštěstí. Snažila se od něj dostat co nejdál, aby ji nemohl ovlivnit.

Zde se mísilo myšlení s city, protože Rochestera velice milovala a uvědomovala si to právě v této krizové situaci, především, když odmítala společný život. Hned po odhalení svou lásku vnímala jako umírající dítě v studené kolébce a představovala si další život jako zoufale šedivý.

V citovém zmatku pomíjela zradu, které se na ní dopustil, přijala jeho vysvětlení, ale děsila se toho, že by byla odsouzena a zavržena společností jako poběhlice. Zápas, který přes její odhodlání odejít stále nebyl jednoznačný, rozhodl sen o matce (kterou takřka nepoznala). Vyzval ji, aby ihned odešla do bezpečí, ihned opustila Thornfield bez rozloučení.

Tělesně, fyzicky se u Jany objevila apatie, hned, jak nebyla nikomu na očích. Po uzavření v pokoji se svlékla, položila na postel a přemýšlela. Setrvala tak několik hodin. Neplakala, cítila fyzickou bolest a připadala si jako utápěná v bahně. Večer vstala, ale byla zesláblá, točila se jí hlava. Celý den nejedla a nepila. Pan Rochester ji odnesl kamsi jinam - ani nepoznávala kudy a kam. Trochu se najedla a napila, zorientovala se, po bouřlivé rozmluvě s panem Rochesterem utekla k sobě, uložila se a usnula, dokud ji sen o matce nepřiměl rychle sbalit a odejít. Šla rychle, vyčerpala se a málem upadla, naštěstí jel kolem kočár, kam mohla nastoupit. Za dva dny vystoupila klidná, ale bez jakéhokoliv majetku. V roztržitosti zapomněla své věci v kočáru.. Stále netušila, co bude dělat, jenom potřebovala jít dál a dál, krajinou, která ji uklidňovala. Cítila apatii, litovala, že v šoku po událostech nezemřela.

Potom ale znovu musela vydržet, co se dá - styděla by se omdlít hladem uprostřed vesnice, začala se ptát po práci, vyprosila si několik soust, určených původně zvířatům. Po neustálém odmítání jejích služeb rezignovala, lehla si na zem a připravila se na smrt.

Zde ji našel farář a donesl do domu. Tam se v bezpečí, teple a po jídle dostavila další reakce těla - tři dny nebyla schopná se pohnout ani mluvit, kolem sebe vnímala jen útržky hovoru.

Silné stránky hrdinky:

Nízké očekávání v oblasti romantiky života, skepse, získaná během dětství, zároveň víra ve vlastní síly, vlastní důstojnost, skromnost, pracovitost, disciplína, schopnost orientovat se v nových situacích. Je si vědoma své dobré kvalifikace. Nevyvyšuje se ani neponižuje, je přímá a bez předsudků.

Co by pomohlo?

1. Jasnější příkazy vzdáleného strýce, okamžitá nabídka pomoci ze strany londýnského advokáta- tedy skutečný zájem o Janu, řešení problému. Takhle jí přerostl přes hlavu.

2. V Thornfieldu byla hospodyně, příbuzná Rochestera, paní Fairfaxová. Kdyby ta zkusila navázat s Janou kontakt a podpořila ji, mohla se Jana dostat pryč bezpečnějším způsobem. Jenže paní Fairfaxová se stáhla do neutrality a vůbec od odhalení šílené manželky v krizi nefigurovala.

3. Pokud by se Rochester neorientoval pouze na svůj prospěch, životní neštěstí a prožívané zklamání a ihned nabídl Janě všechnu pomoc, o jakou požádá.

Způsob vyrovnání s krizí

Když Jana vyčerpala vlastní možnosti a smířila se s osudem, náhoda v podobě faráře jí zachránila život. Když se vzpamatovala z tělesné slabosti, přijala práci vesnické učitelky a stala se přítelkyní farářových sester. Věnovala se práci, kterou měla ráda. Našla své místo v životě a po ničem dalším netoužila.

Z hlediska románového děje sice bylo nutné, aby ve faráři později našla bratrance, strýc jí odkázal majetek a ona se časem vrátila k Rochesterovi jako nezávislá a zámožná, dobrá partie (v podstatě se tehdy snížila k chudému slepému mrzákovi), ale s krizí samotnou už byla dávno vyrovnaná i bez romantického konce. (18.2.2010)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama