Životní jubileum Olgy Nytrové

7. june 2019 at 14:07 | Markéta Hlasivcová |  Ze života Obce spisovatelů


Životní jubileum Olgy Nytrové


Spisovatelka, publicistka a vysokoškolská pedagožka PhDr. Olga Nytrová, která působí v duchovenské službě CČSH, oslavila 6. 6. 2019 své životní jubileum. S Olgou Nytrovou a Dialogem na cestě, který založila a vede, jsem se seznámila již v roce 2003 v galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajného. Byly jsme totiž přispěvatelkami almanachu "Pošli to dál" básnířky Věry Ludíkové. Myšlenka dialogu mne velmi oslovila, a tak jsem se vypravila na faru u Chrámu sv. Mikuláše, kde se konaly pravidelné schůzky při čaji. Setkávaly se zde zajímavé osobnosti - básníci, spisovatelé i nadaní lidé s netypickým osudem, které Olga oslovila, když rok předtím pracovala jako vedoucí manažerka na Armádě spásy. Bylo to živé společenství - předčítali jsme ze své tvorby, učili jsme se recitovat, moderovat a pracovat s mikrofonem, pořádali literární matiné. Nahrávali jsme několik let pořady pro Radio Proglas a s našimi literárními pásmy cestovali po vlastech českých. O dva roky později byl "Dialog" pozván dr. Jiřím Vaníčkem do Karlína, aby se zde scházel v zasedací síni NO CČSH Praha 8. A za ta léta se Dialogu karlínská fara stala domovem. Přidávají se k nám další a další zajímavé osobnosti. Kromě vlastní tvorby členové Dialogu pořádají autorská čtení, literární večery, vernisáže a samozřejmě se podílíme na celorepublikových aktivitách, jako jsou Den poezie či Happening Pamatuj! Již desátým rokem jsou dále v Karlíně poslední úterý v měsíci pořádána Setkání 3. věku, dále se zde každé třetí úterý v měsíci schází Pražský klub spisovatelů při Obci spisovatelů, který O. Nytrová také vede. O těchto aktivitách se můžete dočíst na našich webových stránkách www.dialognaceste.cz

Kolik je za námi práce si každý rok uvědomím, když sestavujeme výroční zprávu. Přiznám se, že obdivuji nasazení, s nímž se Olga činnosti Dialogu a Pražského klubu spisovatelů věnuje. Vždyť kromě práce pro církev - podílí se na bohoslužbách a na vedení biblických hodin v NO v Karlíně, pravidelně káže a spolupracuje na kulturních aktivitách CČSH - přispívá několik let do příručkyÚvahy nad Hesly Jednoty bratrské, její články pravidelně vycházejí v periodikách Český zápas a Husita. Je spolueditorkou kalendáře Blahoslav či sborníků k výročí Jana Žižky, T. G. Masaryka, Františka Bílka ad. Během svého pedagogického působení na Univerzitě J. A. Komenského napsala dvě monografie z oboru etiky (se spoluautorkou M. Pikálkovou), které jsou pro odbornou i ostatní veřejnost pojmem. Jubilantka je autorkou úctyhodného množství 30 knih, z nichž některé napsala se svým manželem, Ing. Václavem Strachotou a s dalšími spoluautory.

Olga Nytrová je ženou, obdařenou řadou charismat, za mnohé jí vděčí nejen její studenti, ale i my, členové Dialogu na cestě. Samozřejmě se stává, že na některé věci nemáme stejný názor a vedeme bouřlivé diskuse. Ale díky její tvůrčí invenci a nasazení pro druhé se Dialog na cestě v literárních kruzích stal pojmem a mnozí spisovatelé si kladou za čest, když mohou v Karlíně číst ze své tvorby.

Milá Olgo, za vše děkujeme. Vyprošujeme do dalších let Boží požehnání, hojnost tvůrčích sil a pevné zdraví.


Markéta Hlasivcová
Dialog na cestě 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama